တြံေတးသိန္းတန္ သီခ်င္းမ်ား


၁။ ဘယ္ပန္သာလို႔ရင္

၂။ မၾကင္ဘယ္အတြက္မုန္း

၃။ ေမွ်ာရပါေၾကာင္းေႏြမိုးေဆာင္း

၄။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု

၅။ ခ်စ္ရတစ္ရက္လြမ္းရက္တစ္ရာ

၆။ ကိုေရခ်မ္းနဲ႔မပန္းမႈန္

၇။ ပန္းႏြယ္ကစိမ္း

၈။ ေဆာင္းရယ္ႏွင္းရယ္ကိုယ့္ခ်စ္သူရယ္

၉။ စိမ္းေနအံုးေတာ့ေမာင့္ပန္းႏြယ္

၁၀။ သာပါလိမ့္မယ္ေရႊက်ီးညိဳ

၁၁။ ေရႊလက္နဲ႔ေခၚမွာလား

၁၂။ ခ်ယ္ရီလက္ေဆာင္ေပးသူရယ္

၁၃။ စိမ္းျပင္းျပင္းစိမ္း

ေတးသီခ်င္းေခါင္စဥ္မ်ားကိုႏွိပ္၍ ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္ ---

2 Responses

  1. khunthan tun Says:

    ေက်းဇူးျပဳ၍ အနိုင္ သီခ်င္း ငယ္ခ်စ္ေသာင္းအိုရွင္ + ခ်စ္ေစတမာန္ ပါတဲ့ ေခြေတြတင္ေပးပါလားဗ်ား
    က်ေနာ္အရမ္းနာေထာင္ခ်င္လို့ပါ ...ေက်းဇူးတင္ပါတယ္


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
ပစ္တိုင္းေထာင္ေတးဥယ်ာဥ္မွာ ေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားအား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ ေဒါင္းယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ --- --- ---
Download ႏွင့္ Download Whole Album ပါရင္ Download ႏွင့္ Download Whole Album အားႏွိပ္၍ လည္းေကာင္း၊ Download ႏွင့္ Download Whole Album မပါရင္ ေတးသီခ်င္းေခါင္းစဥ္ တစ္ခုခ်င္းစီအားႏွိပ္၍ လည္းေကာင္း ေဒါင္းယူႏိုင္ပါေၾကာင္း --- ---