ယဥ္ေ၀ယံထြန္း ၀ါဆိုမိုးနဲ႔ျပာသိုေဆာင္း


၁။ ေမာင့္ကိုသာအခ်စ္ဆံုး


၂။ အညာသူနဲ႔အညာသူ


၃။ မုန္းေမာင္ေမာင္မုန္း


၄။ ဘယ္ေတာ့မွ ေမာင့္ကိုမမုန္း


၅။ ၀ါဆိုမိုးနဲ႔ျပာသိုေဆာင္း


၆။ အဂၤုလိမာလလိုလူစား


၇။ ခ်စ္ပါတယ္တဲ့ရွင္


၈။ တစ္၀ဂူအိပ္မက္


၉။ ေမ့ဘ၀နဲ႔ငွက္ငယ္


၁၀။ ပန္းပန္လိုက္ပါ


ေတးသီခ်င္းမ်ားအား ဒီေနရာမွာ ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္

0 Responses

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
ပစ္တိုင္းေထာင္ေတးဥယ်ာဥ္မွာ ေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားအား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ ေဒါင္းယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ --- --- ---
Download ႏွင့္ Download Whole Album ပါရင္ Download ႏွင့္ Download Whole Album အားႏွိပ္၍ လည္းေကာင္း၊ Download ႏွင့္ Download Whole Album မပါရင္ ေတးသီခ်င္းေခါင္းစဥ္ တစ္ခုခ်င္းစီအားႏွိပ္၍ လည္းေကာင္း ေဒါင္းယူႏိုင္ပါေၾကာင္း --- ---