စိမ့္ေနျခည္ ေခတ္သစ္ေမြးဌာနီ


၁။ ပန္းရည္ဘဏ္တိုက္


၂။ ေတာသူအခ်စ္


၃။ ခ်စ္အာရံု


၄။ ငါးမည္ရျပည္ေရႊဘို


၅။ ကၽြန္ေတာ္ရည္မွန္းခ်က္


၆။ ကၽြန္ေတာ္ေမြးဌာနီ


၇။ ေမြးရပ္အညာ


၈။ ေရႊသုႏၵရီ


၉။ မႏၱာလာသူေလး


ေတးသီခ်င္းေခါင္းစဥ္မ်ားကိုႏွိပ္၍ ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္ ---

1 Response
  1. khunthan tun Says:

    အနိုင္ေတးသီခ်င္လည္းတင္ေပးပါခင္ဗ်ာ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
ပစ္တိုင္းေထာင္ေတးဥယ်ာဥ္မွာ ေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားအား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ ေဒါင္းယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ --- --- ---
Download ႏွင့္ Download Whole Album ပါရင္ Download ႏွင့္ Download Whole Album အားႏွိပ္၍ လည္းေကာင္း၊ Download ႏွင့္ Download Whole Album မပါရင္ ေတးသီခ်င္းေခါင္းစဥ္ တစ္ခုခ်င္းစီအားႏွိပ္၍ လည္းေကာင္း ေဒါင္းယူႏိုင္ပါေၾကာင္း --- ---