စိမ့္ေနျခည္ ေခတ္သစ္ေမြးဌာနီ


၁။ ပန္းရည္ဘဏ္တိုက္


၂။ ေတာသူအခ်စ္


၃။ ခ်စ္အာရံု


၄။ ငါးမည္ရျပည္ေရႊဘို


၅။ ကၽြန္ေတာ္ရည္မွန္းခ်က္


၆။ ကၽြန္ေတာ္ေမြးဌာနီ


၇။ ေမြးရပ္အညာ


၈။ ေရႊသုႏၵရီ


၉။ မႏၱာလာသူေလး


ေတးသီခ်င္းေခါင္းစဥ္မ်ားကိုႏွိပ္၍ ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္ ---

1 Response
  1. khunthan tun Says:

    အနိုင္ေတးသီခ်င္လည္းတင္ေပးပါခင္ဗ်ာ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...