ပိုင္သက္ေက်ာ္ ေမတၱာနယ္လြန္ေ၀းခဲ့ၿပီး


၁။ ေလာကဓမၼတာ


၂။ မမမူ


၃။ အခ်စ္နဲ႔စအလြမ္းနဲ႔ဆံုး


၄။ ဤမွန္ေသာခ်စ္အမွာစကား


၅။ ဥၾသေလးေတြတြန္ေနၿပီ


၆။ သက္ေသျပဳပါတယ္


၇။ တမ္းတျခင္း


၈။ အခ်စ္ကိုရင္း၍


၉။ ေမတၱာနယ္လြန္ေ၀းခဲ့ၿပီး


၁၀။ ရင္းတြင္းမွစကားသံ


ေတးသီခ်င္းမ်ားအား ဒီေနရာမွာ ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္

0 Responses

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
ပစ္တိုင္းေထာင္ေတးဥယ်ာဥ္မွာ ေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားအား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ ေဒါင္းယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ --- --- ---
Download ႏွင့္ Download Whole Album ပါရင္ Download ႏွင့္ Download Whole Album အားႏွိပ္၍ လည္းေကာင္း၊ Download ႏွင့္ Download Whole Album မပါရင္ ေတးသီခ်င္းေခါင္းစဥ္ တစ္ခုခ်င္းစီအားႏွိပ္၍ လည္းေကာင္း ေဒါင္းယူႏိုင္ပါေၾကာင္း --- ---