ပိုးအိစံ ေဆာင္းရိပ္ညလႈိင္း


၁။ ေမြးရပ္ေျမမွာ ျပန္ဆံုမယ္ ၂။ ေႏြတေပါင္း ၃။ အထီးက်န္သူရဲ႕လြမ္းေတး ၄။ ေဆာင္းညရိပ္လႈိင္း ၅။ ခ်စ္သူ႔ေန႔စြဲ ၆။ လြမ္းေငြ႔ေဝေသန္္ ၇။ အမွတ္တရည ၈။ ခ်မ္းေျမ႕ေစသား ၉။ ညမ်က္သြယ္ ၁၀။ ေမွ်ာ္ေစာင့္ေနမယ္ ေတးသီခ်င္း Album ေဒါင္းရန္ Download Whole Album

0 Responses

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
ပစ္တိုင္းေထာင္ေတးဥယ်ာဥ္မွာ ေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားအား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ ေဒါင္းယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ --- --- ---
Download ႏွင့္ Download Whole Album ပါရင္ Download ႏွင့္ Download Whole Album အားႏွိပ္၍ လည္းေကာင္း၊ Download ႏွင့္ Download Whole Album မပါရင္ ေတးသီခ်င္းေခါင္းစဥ္ တစ္ခုခ်င္းစီအားႏွိပ္၍ လည္းေကာင္း ေဒါင္းယူႏိုင္ပါေၾကာင္း --- ---